Portfel

Wiosna i lato jak żadne inne pory roku sprzyjają samochodowym podróżom. Nie zależnie od tego czy wybierzemy się w nie sportowym cabrio, rodzinnym SUV-em, czy też obojętnie jakim wysłużonym, używanym pojazdem w trasie czeka na nas wiele pokus… Niby teren zabudowany, niby ograniczenie, a tu droga prosta jak drut, dlaczego więc nieco nie przycisnąć? Samochodowe podróże, małe i duże mają to do siebie, że praktycznie w każdej z nich czeka na nas niebezpieczeństwo w postaci mandatów. Jak ich uniknąć?
skup samochodów używanych, skup samochodów rozbitych, skup samochodów uszkodzonych
Przede wszystkim musisz się zapoznać z tym, za co grozi Ci ewentualna kara. Dlatego poniższą listę warto szczególnie wziąć sobie do serca jeśli masz w planach samochodową podróż na wakacje, gdyż w skrajnych przypadkach jeden wypad używanym autem nad polskie morze (i z powrotem), może skończyć się pokaźnym uszczupleniem portfela lub/i utratą prawa jazdy… A tego przecież nie chcesz prawda? Na co więc zwrócić za kółkiem szczególną uwagę? Jak jechać, by nie zapłacić? Zapraszamy do zapoznania się z poniższą listą.

Mandat w wysokości 300-400 zł możesz otrzymać m.in. za:
● zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym (350 zł),
zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić (od 200 zł do 400 zł),
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu (350 zł),
● bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym (np. jazda za karetką -300 zł).
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną (350 zł),
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni (350 zł),
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów (350 zł),
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić (350 zł),
● nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią (350 zł),
● naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (300 zł),
● naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi (300 zł),
● naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach (300 zł),
● wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi (300 zł),
● wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu (300 zł),
● wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym (300 zł),
● niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej (350 zł),
● nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu (300 zł),
● naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe (300 zł),
● naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone (300 zł),
● naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (300 zł),
● naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (300 zł),
● naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej (300 zł),
● cofanie pojazdem na autostradzie lub drodze ekspresowej (300 zł),
● zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu (300 zł),
● używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi (300 zł),
● niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej (300 zł),
● nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu (300 zł),
● nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności (od 150 zł do 300 zł),
● zatrzymywanie pojazdu: na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania (300 zł),
● zatrzymywanie pojazdu: na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi (od 100 zł do 300 zł),
● używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem (do 300 zł),
● ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego (od 100 zł do 300 zł).

Mandat 500 zł możesz otrzymać m.in. za:
● spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500 zł),
● spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 zł),
● ominięcie pojazdu, poruszającego się w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
● przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu (100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł),
● przewóz osób  pojazdem w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym auta albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia samochodu niepodlegającego rejestracji (100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł),
● kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami,
● niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez: kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione (300-500 zł),
● naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (od 200 zł do 500 zł),
● niestosowanie się do znaku: P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b,
● niestosowanie się do znaku: D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29.

Mandaty za przekroczenie prędkości i hamowanie

Jak w dobrym filmie, najlepsze zostawiliśmy sobie na koniec. Prędkość, czyli to co kierowców (nie tylko) używanych samochodów kręci najbardziej. Ile zapłacimy za tzw. ciężką nogę? Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w zależności od poziomu jej przekroczenia przyjdzie nam wydać:
● do 10 km/h: do 50 zł
● o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
● o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
● o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
● o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
● o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł

Dodatkowo, jeśli prędkość jazdy naszym używanym samochodem będzie utrudniać ruch innym kierującym to możemy spodziewać się mandatu w wysokości od 50 do 200 zł.

Na sucho nie ujdzie nam również gwałtowne hamowanie, jeśli będzie ono przebiegać w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie. Wtedy z nasza kieszeń może uszczuplić się od 100 do 300 zł. Ponadto niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi może spowodować karę w wysokości 200 zł.

Warto więc zerknąć na powyższą listę, ponieważ wielu kierowców na drodze pewne działania bierze z automatu, jednak jak się okazuje nie zawsze są one zgodne z obowiązującymi przepisami… Oprócz powyższych w miarę wysokich kar, prowadząc używany samochód istnieje realne zagrożenie otrzymania jeszcze kilkudziesięciu innych, niższych (od  50 do 300 zł) mandatów. Przed dłuższym wyjazdem warto zapoznać się również i z nimi. Szerokiej wakacyjnej drogi bez mandatów!

-rozbitekupie.pl